{"source":"editor","effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"free_style","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_sticker"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"3B8864F5-07A0-4B23-A0A2-3CA8240D77E9_1585691258660","total_editor_time":326,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"3B8864F5-07A0-4B23-A0A2-3CA8240D77E9_1585691053470","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":3464,"layers_used":0,"width":3464,"subsource":"done_button"}

Една палитра Щастие, моля!

Какво е Щастие? Винаги съм обожавала цветове, макар все да нося черно. Но обожавам нюансите – залез, вино, мъгла и дъжд. Ако някъде имаше палитра с щастие, като тази на Pantone с цветовете, какви ли щяха да бъдат имената на нюансите? Ако моментите на щастие бяха палитра с цветове, как щеше да ги подредиш? От […]