photo-1500099817043-86d46000d58f-vino i mastilo

Дълбоко

Тъмнината. Тъмнината беше навсякъде. И така му напомняше за нея. Бързаше да се прибере, за да бъде с нея. Отново. Или за последен път. Когато наближи притихналата тъмна къща вече трепереше от желание. Неконтролируемо. Жестоко. Изпълващо. Отключи бавно и тихо, може би беше заспала вече, искаше да я изненада. Влезе и леко затвори вратата. Пусна […]